Leverings- & verkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen van Belgium Wine Watchers b.v.b.a., zijn de na volgende leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en ook opgenomen op onze homepage. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2. Prijswijzigingen

Belgium Wine Watchers b.v.b.a. heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. In het geval een prijswijziging betrekking heeft op de door u geplaatste order(s) heeft u het recht deze kosteloos te annuleren.

3. Beschikbaarheid

Alle aanbiedingen van Belgium Wine Watchers b.v.b.a. zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u door ons op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. Deze communicatie geschiedt doorgaans per email.

4. Afbeeldingen

Voorbeelden van het product die op de website afgebeeld worden zijn louter indicatief bedoeld. De etiketten kunnen afwijken van deze getoond op voorbeeldfoto's.

5. Buitenland

Belgium Wine Watchers b.v.b.a. hanteert als Belgische vennootschap de Belgische wetten, voorschriften en procedures. Indien de ontvanger van onze producten zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzet- belasting of invoerrechten geldende in het land van ontvangst.

6. Betalingen

Belgium Wine Watchers b.v.b.a. levert enkel op basis van vooruitbetaling of contant bij afhaling. Voor onze vaste relaties geldt er een mogelijkheid tot levering op factuur.

7. Leveringen

Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als exacte termijn. Belgium Wine Watchers b.v.b.a. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

8. Transport

Al onze prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten. Belgium Wine Watchers b.v.b.a. zal graag het transport voor u coördineren. Afhankelijk van de grootte van uw bestelling en uw (tijds)prioriteit selecteren wij een vervoerder. U krijgt voor verzending een prijsopgave ter goedkeuring.

9. Klachten

Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde product niet overeenkomt met uw bestelling dient u direct contact met ons op te nemen middels email (info@belgiumwinewatchers.com) of per telefoon op ++32-(0)3-2956060. Uw klachten worden door ons per omgaande behandeld.

10. Garantie

Welke garantie heb ik indien de aangekochte wijn slecht zou zijn of kurksmaak heeft? Daar wij handelen in oudere en exclusieve wijnen is het ons niet mogelijk enige vorm van garantie te bieden – wij streven er steeds naar om een zo kwalitatief mogelijk product af te leveren – doch bij wijnen ouder dan 10 jaar kunnen wij onmogelijk enige garantie bieden.

Wat betreft kurksmaak – daar dit reeds bij de botteling van de fles in de kurk aanwezig is kunnen wij ons ook niet verhalen naar de producent en is het ons niet mogelijk ook hiervoor enige garantie te bieden.

11. Annulatie

U kunt uw order binnen 14 dagen, nadat deze door u geplaatst is, wijzigen of annuleren zonder opgave van redenen. Daar wij handelen in bederfbare producten is dit niet van toepassing.

12. Persoonsgegevens

Belgium Wine Watchers b.v.b.a. staat er garant voor dat uw persoonlijke gegevens en informatie vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

13. Transactiebedrag

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.

14. Disputen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De hoogte van eventuele schade kan echter nimmer hoger zijn dan de hoogte van de waarde van de door u bestelde en uitgeleverde goederen.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.